JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chú chó kêu tiếng vịt khi ngủ

Chú chó nằm ngủ trong chiếc sọt vừa ngủ vừa kêu tiếng vịt khiến chủ nhà ngỡ ngàng chỉ biết kêu trời.