Video

Chú chó đánh lạc hướng khách để trộm hộp cơm tấm

Điệp 13/05/2022 11:06

Sau khi bị chàng trai đuổi đi, chú chó giả vờ đi vòng qua gốc cây rồi đến trộm hộp cơm tấm trên bàn và bỏ đi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất