Video

Chú chó chạy đến can 2 con gà đá nhau

Điệp 19/10/2021 09:19

"Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau! Nghe rõ chưa?", chú chó said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất