Video

Chú chó bị ngỗng ký đầu vì ngày nhỏ dám ăn hiếp

Điệp 20/01/2022 10:15

"Tao nè! Gí cạp tao nữa đi, sao giờ ngồi chù ụ một đống vậy!", ngỗng said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất