Video

Chú chó bị con lừa đá sưng đầu vì dám giành phần ăn

Đô 27/10/2020 13:15

Cay cú khi bị giành phần ăn, con lừa quay ra dùng chân đá sưng đầu chú chó.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất