Video

Chú chó bị bà bắt phạt úp mặt vào tường

Hân 31/07/2021 05:26

Chú chó tỏ vẻ hối lỗi khi bị bà bắt phạt úp mặt vào tường vì tội lỡ thò chân vào nồi canh.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất