Video

Chú chim dùng mẩu bột mì để dụ bắt cá

Điệp 10/04/2022 08:30

Chỉ 1 mẩu bột mì nhỏ, chú chim đã dụ được đàn cá bơi vào sát bờ để bắt.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất