Video

Chồng vờ nằm xuống nền nhà để nhặt 500.000 tiền rơi của vợ

Điệp 12/10/2021 13:15

Thấy vợ rút điện thoại làm rơi tờ 500.000 đồng, người chồng nhanh chân nằm xuống nền nhà rồi vờ gọi chó cưng nhằm đánh lạc hướng để nhặt tờ tiền.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất