Video

Chồng tự ý giặt vớ, lau nhà bị vợ bắt 'bồi thường' 200.000 đồng

Điệp 08/04/2021 11:31

Chỉ là muốn xin 200.000 đồng nhưng cô vợ lại rất đáo để khi viện cớ 'tại sao anh giặt vớ, lau nhà' cướp công việc của mình để bắt chồng phải 'bồi thường'.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất