Chồng cầm gián múa túy quyền làm vợ sợ chạy mất dép

Video

Đăng lúc 06:12 | 07-12-2021

"Khi bạn sợ nhưng trong tay lại có vũ khí mang tên Tiểu Cường!", một người dùng hài hước chia sẻ.

CHUYÊN MỤC