Video

Chó mẹ nhầm tưởng vịt là con

Điệp 04/08/2021 11:16

"Rồi mai mốt con vịt này kêu cạp cạp hay gâu gâu nhỉ", một người dùng hài hước khi xem video.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất