Video

Chó mẹ khóc than, cầu cứu khi con bị rớt xuống mương

Hân 01/11/2020 12:15

Thấy chó mẹ cầu cứu khi con bị rớt xuống mương nước, người dân gần đó nghe thấy liền chạy tới và giải cứu thành công.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất