Video

Chó mặt xệ nổi giận vì bị chó vàng ăn ké xúc xích

Oanh 14/04/2020 14:10

Chó vàng xin một miếng nhưng cuối cùng lại cắn hết nửa cây xúc xích khiến chó mặt xệ nối giận.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất