Video

Chó leo lên lưng trâu 'xin quá giang' một đoạn

Oanh 12/03/2020 16:25

Nhìn tấm lưng vững chãi của trâu, chú chó đã 'tranh thủ' leo lên nằm, để bạn cõng đi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất