Video

Chó husky té xỉu khi chủ cho ngửi mùi sầu riêng

Điệp 01/12/2021 20:27

Chú chó giật nảy mình, vội lùi lại 2 mét rồi lấy chân che mũi khi sen cho ngửi mùi sầu riêng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất