JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chó giúp cậu chủ luyện body 6 múi

Chú chó được giao nhiệm vụ hỗ trợ cậu chủ tập luyện với mục tiêu cuối cùng body 6 múi.