Video

Chó bull đang chiến với gà trống thì được đồng bọn đến cứu

Hân 21/02/2021 09:10

"Một thằng thì tao chơi lại chứ hai thằng thôi thua!" gà trống said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất