Video

Chó bịt mũi vì bị chủ 'chơi khăm' cho ngửi đế giày hôi

Đô 29/11/2020 14:15

"Thúi gì mà thúi dữ vậy", chú chó said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất