JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chết cười với chú mèo vờn chuột

Chú mèo liên tục dùng chân vả vào mặt, không cho con chuột bỏ chạy.