Video

'Chết cười' chú chó chân ngắn ỷ mình hung dữ, rượt lũ con nít chạy 'té khói'

Đô 20/07/2020 18:25

Coi mà tức thiệt, chân thì ngắn cũn, người thì nhỏ xíu mà 'bả' rượt' cả đám nhỏ chạy 'té khói'.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất