Video

Chàng trai trượt chân ngã khi chạy ‘lăng ba vi bộ’ trốn mưa

Đô 18/11/2020 14:15

Chàng trai sử dụng tuyệt kỷ 'lăng ba vi bộ' để chạy trốn mưa nhưng lại quên lắp phanh ABS.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất