Video

Chàng trai quảng cáo dao bị khách làm bẽ mặt

Đô 05/12/2020 09:10

Chàng trai quảng cáo dao sắc như lưỡi lam nhưng tới khi khách đưa cho miếng thịt thì cắt hoài không đứt.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất