Video

Chàng trai nhắm mắt biểu diễn xoay 2 khối rubik giống nhau

Hân 21/11/2021 04:55

Sau khi nhìn lướt qua nhớ vị trí từng màu ở khối rubik, chàng trai cầm khối rubik khác, nhắm mắt và mất chưa đầy 1 phút để xoay 2 khối giống nhau.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất