Video

Chàng trai đánh bida 3 băng một mình vì chơi như hack

Điệp 23/11/2021 11:21

"Thanh niên này chắc học hình học siêu lắm nên mới tính toán hay như vậy", một người dùng hết lời ca ngợi khi xem video.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất