Video

'Cậu Vàng' hối lỗi bằng cách 'cam chịu' cho chủ vút ve

17/05/2020 09:20

Nhìn cách hối lỗi của chú chó khi bị chủ giận, nhiều người hài hước: "Miệng thì bảo tránh em ra, nhưng lòng thì lại muốn được gần hơn nữa".

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất