Video

'Cậu vàng' được chủ ngụy trang thành 'Chúa sơn lâm'

Điệp 23/02/2021 11:12

"Thân hình mang thân con chó nhưng chủ lại muốn nó hóa tinh con hổ", một người dùng hài hước khi xem video.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất