Video

Cầu thủ lãnh thẻ vàng vì chọc ghẹo trọng tài

Điền 10/01/2020 11:40

Chọc ghẹo nhầm vị trọng tài khó tính, cầu thủ đã phải nhận ngay một chiếc thẻ vàng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất