Video

Cầu thủ ăn vạ thô thiển bị trọng tài cho thẻ vàng

Điệp 27/05/2022 08:38

Cầu thủ áo trắng chủ động cụng đầu vào tay đối phương rồi nằm lăn xuống sân để ăn vạ, nhưng không qua mắt được trọng tài và phải nhận thẻ vàng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất