JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cậu bé có khả năng đưa bóng 'xâu kim' người đi đường

Cậu bé có khả năng đá bóng 'xâu kim' người đi đường khiến nhiều người thích thú.