Video

Cao thủ đánh bida, đi một cơ dọn sạch bàn

Đô 26/01/2021 09:56

Chàng trai có khả năng điều bi cái như một cơ thủ bida chuyên nghiệp nên không mất nhiều thời gian để dọn sạch bi trên bàn.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất