JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cảnh sát biến mình thành "cột đèn đỏ" để điều tiết giao thông

Thấy cột đèn giao thông gặp vấn đề, một cảnh sát ở Trung Quốc ngay lập tức đã biến mình thành "cột đèn đỏ" rồi đếm ngược từng giây để các xe tuân thủ luật. Nguồn: Weibo