Video

Cảnh sát biến mình thành "cột đèn đỏ" để điều tiết giao thông

BÌNH AN (Nguồn: Weibo) 14/11/2019 07:55

Thấy cột đèn giao thông gặp vấn đề, một cảnh sát ở Trung Quốc ngay lập tức đã biến mình thành "cột đèn đỏ" rồi đếm ngược từng giây để các xe tuân thủ luật. Nguồn: Weibo

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất