Video

Cần cẩu và máy xúc quay xích cho máy ủi nhảy dây

Điệp 19/01/2022 11:48

"Xong bài nhảy dây, mỗi nơi sẽ một mảnh", một người dùng hài hước bình luận khi xem phân cảnh xe cần cẩu và máy xúc quay xích cho máy ủi nhảy dây trong phim hoạt hình.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất