Video

Camera AI 'nhầm' đầu hói trọng tài biên là quả bóng

Điệp 03/11/2020 10:46

Camera tích hợp AI để nhận diện quả bóng nhưng nhầm lẫn với đầu trọng tài và liên tục chĩa ống kính vào đó. Sự cố xảy ra ở trận Inverness Caledonia Thistle và Ayr United.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất