Video

Cảm nhẹ và hỏi Google

Anh Vũ 25/04/2020 10:05

Một thói quen mới của nhiều người khi bị cảm là bấm vô thầy thuốc google nhờ tư vấn. Họ đã nghe thấy điều gì?

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất