Video

Cách xuồng máy vượt đập độc đáo ở miền Tây

Điệp 07/05/2021 19:00

Xuồng máy được người dân đưa qua con đập một cách dễ dàng bằng chiếc máy kéo tự chế.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất