Cách xử lý khi đang chạy xe mà rớt biển số

Video

Đăng lúc 13:05 | 14-04-2020

Đang chạy mà rớt biển số xe, thanh niên nhờ bạn ngồi sau cầm hộ.

CHUYÊN MỤC