Video

Cách làm khẩu trang từ khăn giấy

Oanh 27/03/2020 15:08

Làm khẩu trang từ khăn giấy, đây cũng là một cách hữu ích khi khẩu trang đang khan hiếm trong mùa dịch Covid-19.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất