Cách đeo khẩu trang chống dịch Covid-19 nhưng vẫn muốn mọi người nhận ra mình

Video

Đăng lúc 09:47 | 18-03-2020

Đây là cách vừa đeo khẩu trang kín mặt nhưng vẫn muốn mọi người biết mình là ai.

CHUYÊN MỤC