Video

Cả nhà nhìn nhau cười trước sự cố cắm cơm quên nhấn nút

Điệp 23/01/2022 19:36

Bé gái giật mình khi mở nồi cơm thấy hạt gạo còn nguyên, mọi người trong nhà ai cũng cười như được mùa.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất