JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cả lớp cười ồ khi nghe nữ sinh làm thơ tỏ tình

Các thành viên trong lớp liên tục vỗ tay và cười khi nghe bạn gái đọc những vần thơ tỏ tình lãng mạn.