Video

Cá bơi dày đặc trên đường ngập ở Đà Nẵng

Hân 12/10/2020 11:56

Sau cơn mưa, hàng trăm con cá bơi dày đặc trên đường ngập ở Đà Nẵng, người dân tranh thủ lấy sọt rác và thùng xốp ra bắt.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất