Video

Bong bóng hình bộ xương bay lượn lờ khiến người đi đường hoảng sợ

Oanh 03/04/2020 20:01

Bong bóng hình bộ xương bị gió cuốn bay lượn lờ, nhìn từ xa như một bóng người đang đi không chạm đất khiến mọi người hoảng sợ

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất