Video

Bố 'quê một cục' với khách vì không chịu nghe con gái 'nói nhỏ'

Điệp 03/05/2021 17:29

Con gái muốn nói nhỏ khi nhà có khách nhưng bố bảo 'cứ nói to lên' và sau đó vô cùng xấu hổ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất