Video

Bố phản xạ như chớp cứu con tập đi thoát ngã bậc tam cấp

Điệp 06/06/2021 13:02

Người bố đang đi vào sân có pha phản xạ xuất thần, kịp đỡ đầu con thoát cú ngã đau trước bậc thềm tam cấp.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất