Video

Bổ bưởi chưng ngày Tết ra ăn thấy toàn 'da bọc da'

Điệp 18/02/2021 12:45

Chị Trần Ngọc Lệ Dung chia sẻ đoạn video hạ bưởi ngày Tết, bổ ra để ăn nhưng ruột đâu không thấy, thấy toàn "da bọc da".

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất