Video

Biện pháp dành cho ai hay nhấp nhả khi lấy mẫu xét nghiệm

Điệp 07/07/2021 22:37

Phải dùng tới 'biện pháp mạnh' thì nam thanh niên hay nhấp nhả khi lấy mẫu xét nghiệm mới chịu đứng yên.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất