JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bị chim phóng uế lên đầu vì muốn xóa sổ 'nhà xí của bồ câu'

Những chú bồ câu tinh quái ở nhà ga Irving Park (Mỹ) như muốn phản đối khi một nhà chức trách muốn giải pháp xóa sổ "nhà xí cho bồ câu".