JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bé trai tuột cầu thang

Cậu bé nằm úp bụng xuống bậc thang rồi thả người trượt như chơi trò cầu tuột.