Video

Bé trai nổi quạu khi xoay rubik 2x2

Điệp 14/10/2021 17:55

Dù cách xoay rubik sai công thức, nhưng bé trai vẫn cho ra kết quả đúng, khiến nhiều người xem phì cười.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất